Μουσείο Λοβέρδου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 6, Αθήνα, Τηλέφωνο: 210 3392147

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
Δευτέρα: 08:30 - 15:30
Τρίτη: Κλειστά
Τετάρτη έως Κυριακή: 08:30-15:30

Είσοδος ελεύθερη
INFORMATION

Address: Mavromichali 6, Athens. For more information: 210 3392147

OPENING HOURS:
Monday: 08:30 - 15:30
Tuesday: CLOSED
Wednesday to Sunday: 08:30 - 15:30

Free entrance

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Ενημερώνουμε το κοινό ότι το Μουσείο Λοβέρδου - Παράρτημα του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου, επί της οδού Μαυρομιχάλη 6, είναι επισκέψιμο εκτός των Αιθουσών 1.1 (Πομπηϊανό δωμάτιο - Αίθουσα εκδηλώσεων) και 1.2 ("Ο Διον. Λοβέρδος και η συλλογή του) του Επιπέδου 1, οι οποίες παραμένουν κλειστές για τεχνικούς λόγους.

ANNOUNCEMENT:

We would like to inform you that the Loverdos Museum - Branch of the Byzantine & Christian Museum, at 6 Mavromichali Street, can be visited, except the Level 1 Halls, 1.1 (Pompeii Room - Event Hall) and 1.2 ("Dion. Loverdos and his collection) , which will remain closed due to technical reasons.​

Σελίδα υπό κατασκευή / Site under construction


Επισκεφτείτε εδώ την επίσημη ιστοσελίδα του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου

Visit here the official website of the Byzantine and Christian Museum